جامعه نابینایان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در جهت رفع برخی از مشکلات دانشجویان نابینا، اقدام به ضبط و تبدیل کتب درسی و غیر درسی به فایلهای صوتی نماید. لذا از کلیه دانشجویان و علاقمندانی که مشتاق به همکاری افتخاری با جامعه نابینایان می باشند دعوت می شود با دفتر این جامعه در تماس […]

علل معلوليتها و طبقه بندي انواع معلولين

بدون نظر

        علل معلوليتها و طبقه بندي انواع معلولين

ميزان بالاي شيوع معلوليت در سطح جهان انكار ناپزير است از اين رو به دليل كثرت و افزايش روز افزون آن در دنيا لزوم شناخت عوامل موثر در ايجاد معلوليت ضروري به نظر ميرسد.

علل عمده معلوليتها به قرار زير است:

1 علل ژنتيكي. عواملي هستند كه از راه انتقال يك صفت بوسيله ژنها از والدين به فرزندان ايجاد اختلال ميكند. مانند نابينايي ، ناشنوايي ، حموفيلي.

2 علل مادرزادي. به كليه فرايندهايي اطلاق مي شود كه پايه هاي ژنتيك ندارند اما در طي دوران بارداري آرز فرد ميگردند و به ايجاد اختلالاتي در فرد مي انجامند. به عنوان مثال مصرف دارو بوسيله مادر در دوران بارداري ابتلا به بيماري هاي عفوني و غيره موجب بروز معلوليت ميگردد. مانند بعضي از عقب ماندگي هاي ذهني.

3 علل آرزي كه خود به دو دسته تقسيم ميگردد.

3-1 علل تراماتيك. مانند تصادفات وسائل نقليه ، حوادث ناشي از كار ، جنگها و …

3-2 علل بيماري. مانند تمام بيماري هايي كه سير تولاني و مزمن دارند و منجر به معلوليت ميشوند. نظير بيماري هاي قلبي عروقي ، ريوي ، كليوي ، تنفسي و ديابت.

 طبقه بندي معلولين از ديدگاه پزشكي

معلوليت ها با توجه به امكانات بازتواني و ترميمي و نتايج اجتماعي و اقتصادي آنها به طور كلي در چهار گروه عمده زير طبقه بندي ميشوند كه هر كدام از اين گروهها شامل معلوليتهاي متعدد و متنوع ميباشد.

1 معلوليتهاي حسي شامل معلوليتهاي بينايي و شنوايي.

2 معلوليتهاي اخشايي شامل قلبي عروقي ، تنفسي و كليوي.

3 معلوليتهاي حركتي شامل انواع معلوليتهاي حركتي و اعصاب.

4 معلوليتهاي رواني شامل معلوليتهاي ذهني و رواني.

به طور كلي از نظر مطالعات پزشكي معلوليتهاي مهم و عمده اي كه چهار گروه فوق الذكر را شامل ميشوند، عبارتند از:

1 معلوليتهاي بينايي 2 معلوليتهاي شنوايي 3 معلوليتهاي تنفسي 4 معلوليتهاي ناشي از نارسايي مزمن كليه 5 معلوليتهاي ناشي از ديابت 6 معلوليتهاي مربوط به آنزيموپاتيها و اختلالات متابوليسم7 معلوليتهاي ناشي از سوختگيها 8 معلوليتهاي ناشي از بيماريهاي روماتيسمي 9 معلوليتهاي ناشي از قطع شدگي اندامها 10 معلوليتهاي ناشي از بيماريهاي عزولاني يا ميوپاتيها 11 معلوليتهاي حركتي با منشع مغزي 12 معلوليتهاي ناشي از سرع 13 معلوليتهاي ناشي از نارسايي ذهني كودكان 14 معلوليتهاي ناشي از بيماريهاي رواني مزمن.

  طبقه بندي معلولين از ديدگاه توانبخشي

معلولين از ديدگاه توانبخشي به سه دسته تقسيم ميشوند كه عبارتند از:

1 معلولين جسمي.

2 معلولين ذهني و رواني.

3 معلولين اجتماعي.

 

منبع: توانبخشي گروههاي خاص با تاكيد بر خدمات مددكاري اجتماعي. تاليف: حميدرضا كريمي درمني. انتشارات: گستره. ص 39-41.

 

نوشته شده توسط كريم عباسي

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا جواب معادله را بنویسید *ضروری© 1389 - 1394 -nabinayan.ir
جامعه ی نابینایان و کم بینایان استان آذربایجان شرقی