علل معلولیتها و طبقه بندی انواع معلولین

بدون نظر

        علل معلولیتها و طبقه بندی انواع معلولین

میزان بالای شیوع معلولیت در سطح جهان انکار ناپزیر است از این رو به دلیل کثرت و افزایش روز افزون آن در دنیا لزوم شناخت عوامل موثر در ایجاد معلولیت ضروری به نظر میرسد.

علل عمده معلولیتها به قرار زیر است:

۱ علل ژنتیکی. عواملی هستند که از راه انتقال یک صفت بوسیله ژنها از والدین به فرزندان ایجاد اختلال میکند. مانند نابینایی ، ناشنوایی ، حموفیلی.

۲ علل مادرزادی. به کلیه فرایندهایی اطلاق می شود که پایه های ژنتیک ندارند اما در طی دوران بارداری آرز فرد میگردند و به ایجاد اختلالاتی در فرد می انجامند. به عنوان مثال مصرف دارو بوسیله مادر در دوران بارداری ابتلا به بیماری های عفونی و غیره موجب بروز معلولیت میگردد. مانند بعضی از عقب ماندگی های ذهنی.

۳ علل آرزی که خود به دو دسته تقسیم میگردد.

۳-۱ علل تراماتیک. مانند تصادفات وسائل نقلیه ، حوادث ناشی از کار ، جنگها و …

۳-۲ علل بیماری. مانند تمام بیماری هایی که سیر تولانی و مزمن دارند و منجر به معلولیت میشوند. نظیر بیماری های قلبی عروقی ، ریوی ، کلیوی ، تنفسی و دیابت.

 طبقه بندی معلولین از دیدگاه پزشکی

معلولیت ها با توجه به امکانات بازتوانی و ترمیمی و نتایج اجتماعی و اقتصادی آنها به طور کلی در چهار گروه عمده زیر طبقه بندی میشوند که هر کدام از این گروهها شامل معلولیتهای متعدد و متنوع میباشد.

۱ معلولیتهای حسی شامل معلولیتهای بینایی و شنوایی.

۲ معلولیتهای اخشایی شامل قلبی عروقی ، تنفسی و کلیوی.

۳ معلولیتهای حرکتی شامل انواع معلولیتهای حرکتی و اعصاب.

۴ معلولیتهای روانی شامل معلولیتهای ذهنی و روانی.

به طور کلی از نظر مطالعات پزشکی معلولیتهای مهم و عمده ای که چهار گروه فوق الذکر را شامل میشوند، عبارتند از:

۱ معلولیتهای بینایی ۲ معلولیتهای شنوایی ۳ معلولیتهای تنفسی ۴ معلولیتهای ناشی از نارسایی مزمن کلیه ۵ معلولیتهای ناشی از دیابت ۶ معلولیتهای مربوط به آنزیموپاتیها و اختلالات متابولیسم۷ معلولیتهای ناشی از سوختگیها ۸ معلولیتهای ناشی از بیماریهای روماتیسمی ۹ معلولیتهای ناشی از قطع شدگی اندامها ۱۰ معلولیتهای ناشی از بیماریهای عزولانی یا میوپاتیها ۱۱ معلولیتهای حرکتی با منشع مغزی ۱۲ معلولیتهای ناشی از سرع ۱۳ معلولیتهای ناشی از نارسایی ذهنی کودکان ۱۴ معلولیتهای ناشی از بیماریهای روانی مزمن.

  طبقه بندی معلولین از دیدگاه توانبخشی

معلولین از دیدگاه توانبخشی به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:

۱ معلولین جسمی.

۲ معلولین ذهنی و روانی.

۳ معلولین اجتماعی.

 

منبع: توانبخشی گروههای خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی. تالیف: حمیدرضا کریمی درمنی. انتشارات: گستره. ص ۳۹-۴۱٫

 

نوشته شده توسط کریم عباسی

دیدگاه خود را به ما بگویید.


دو × 5 =© 1389 - 1393 -nabinayan.ir
جامعه ی نابینایان و کم بینایان استان آذربایجان شرقی