قالب وردپرس درنا توس
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :

NVDA بخش سیزدهم

در بخش سیزدهم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,صفحه‌کلید NVDA+control+k ۲,چیدمان صفحه‌کلید ۳,استفاده از CapsLock به عنوان یک کلید مبدل NVDA ۴,استفاده از Insert اصلی به عنوان یک کلید مبدل NVDA ۵,استفاده از Insert صفحه‌کلید اعداد به عنوان یک کلید مبدل NVDA ۶,خواندن نویسه‌های تایپ‌شده ۷,خواندن واژه‌های تایپ‌شده …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش دوازدهم

در بخش دوازدهم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,بریل ۲,تغییر نمایشگر بریل ۳,جدول خروجی بریل ۴,جدول ورودی بریل ۵,گسترش دادن واژه‌ی قرار گرفته روی مکان‌نما به صورت بریل رایانه ۶,نمایش دادن مکان‌نما ۷,چشمک زدن مکان‌نما ۸,سرعت چشمک زدن مکان‌نما (هزارم ثانیه) ۹,شکل مکان‌نمای فرمان‌پذیری ۱۰,شکل مکان‌نمای بازبینی ۱۱,مدت …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش یازدهم

در بخش یازدهم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,تعویض خودکار زبان ۲,تعویض خودکار لهجه ۳,سطح خوانده شدن علائم نقطه‌گذاری و نمادها ۴,اعتنا کردن به زبان صدای فعلی به هنگام پردازش نویسه‌ها و نمادها ۵,درصد تغییر زیر و بمی صدای حروف بزرگ ۶,گفتن cap پیش از حروف بزرگ ۷,اعلام …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش دهُم

در بخش دهُم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,پیکره‌بندی NVDA ۲,تنظیمات NVDA ۳,عمومی (NVDA+control+g) ۴,زبان ۵,ذخیره‌ی پیکره‌بندی به هنگام خروج ۶,نشان دادن گزینه‌های خروج به هنگام خارج شدن از NVDA ۷,پخش کردن صدا به هنگام آغاز کار و خروج از NVDA ۸,سطح ثبت وقایع ۹,شروع خودکار NVDA هنگامی …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش نهم

در بخش نهم از nvda امکانات ویژه‌ی NVDA برای چند برنامه را بحث خواهیم کرد. که شامل مباحث زیر می باشد. ۱,امکانات ویژه‌ی NVDA برای چند برنامه ۲,مایکروسافت وُرد ۳,حالت مرور در Microsoft Word ۴,فهرست سازه‌ها ۵,اعلام توضیحات ۶,مایکروسافت اکسل ۷,فهرست سازه‌ها ۸,اعلام توضیحات ۹,خواندن خانه‌های محافظت‌شده ۱۰,فیلدهای فرم ۱۱,مایکروسافت …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش هشتم

در بخش هشتم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,بازشناسی محتوا ۲,نویسه‌خوان نوری ویندوز ۱۰ توجه برای حرکت بر روی مباحث یاد شده با دگمه H حرکت کرده و برای مطالعه هر کدام یک از مباحث از دگمه های جهت نما استفاده نمایید. و یا برای رفتن به بخش …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش هفتم

در بخش هفتم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,بریل ۲,اِختِصاراتِ انواع و وضعیت کنترل‌ها و بخش‌ها در بریل ۳,ورودی بریل توجه برای حرکت بر روی مباحث یاد شده با دگمه H حرکت کرده و برای مطالعه هر کدام یک از مباحث از دگمه های جهت نما استفاده نمایید. …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش ششم

در بخش ششم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,خواندن محتوای ریاضی ۲,پیمایش تعاملی توجه برای حرکت بر روی مباحث یاد شده با دگمه H حرکت کرده و برای مطالعه هر کدام یک از مباحث از دگمه های جهت نما استفاده نمایید. و یا برای رفتن به بخش دیگر …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش پنجم

در بخش پنجم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱,حالت مرور ۲,پیمایش تک‌حرفی ۳,فهرست سازه‌ها (The Elements List) ۴,اشیاء توکار توجه برای حرکت بر روی مباحث یاد شده با دگمه H حرکت کرده و برای مطالعه هر کدام یک از مباحث از دگمه های جهت نما استفاده نمایید. و …

توضیحات بیشتر »

NVDA بخش چهارم

در بخش چهارم از NVDA به مباحث زیر خواهیم پرداخت. ۱ پیمایش با NVDA ۲,اشیاء ۳,پیمایش با محل فرمان‌پذیری یا تیررس (فکوس) سیستم (System Focus) ۴,پیمایش با نشانگر سیستم (System Caret) ۵,پیمایش اشیاء ۶,بازبینی متن ۷,حالت‌های بازبینی ۸,بازبینی شیء ۹,بازبینی سند ۱۰,بازبینی صفحه‌ی نمایش ۱۱,پیمایش با موس توجه برای حرکت …

توضیحات بیشتر »